شرکت حدید گستر مانیاد( آهن مال )

خانبابایی

80%

صورت بار میلگرد آجدار

💢بازرگانی #آهن_مال #نوردی 🔸ورق 8 عرض 20 ⬅️ 📞 🔸ورق 10 عرض 20 ⬅️ 📞 🔸ورق 12 عرض 20 ⬅️ 📞 🔹🔹🔹🔹🔹 🔹فروش مستقیم از موجودی انبار آهن مال 🔹 سایزهای موجود: #فایکو 14 تا 28 ⬅️ 17/500 #نیشابور 14 تا 28 ⬅️ 17/900 #پرشین 16 تا 22 ⬅️ 17/300 #ابهر 14 تا 22 ⬅️ 17/300 10 و 12 ⬅️ 17/400 میلگرد 8 ⬅️ 18/200 #هیربد 14 تا 25 ⬅️ 17/300 نبشی ۳ سپهر سبک ⬅️ 18/800 نبشی ۴ پارسه سبک ⬅️ 18/800 نبشی ۴ گ۴ ابهر ⬅️ 18/200 نبشی ۶گ۴ سبک ⬅️ 18/800 نبشی ۱۰ آریا ⬅️ 18/000 ☎️021-79673 ☎️021-28111117 https://www.ahanmall.market https://t.me/AhanMall ahanmall.market https://foolad24.com/profile/13573

فایلهای ضمیمه :
18 تیر، 1401

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید