چت
قراضه و ضایعات
10 اردیبهشت، 1402 12 ماه پیش

خریدار ضایعات

بالاترین خریدار نقدی انواع ضایعات استیل بگیر نگیر۳۰۴.۳۱۶و انواع نسوز۳۰۹.۳۱۰و اینکونل مونل  تنگستن هستلوی و...  سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز بادستگاه آنالیز بالاترین قیمت خرید نقدی

×