چت
استیل قراضه و ضایعات
06 اردیبهشت، 1402 12 ماه پیش

خریدار ضایعات استیل

انواع ضایعات استیل بگیر نگیر۳۰۴.۳۱۶و انواع نسوز۳۰۹.۳۱۰و اینکونل مونل  تنگستن هستلوی و...  سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز خریداریم.

×