چت

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

54%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
20 اسفند، 1401 12 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 5 میل عرض مختلف قیمت مناسب اصفهان تهران می باشیم .

×