چت

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

54%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
16 اسفند، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار 15 * 1500 ورق st37 می باشیم

×