چت
قراضه و ضایعات
26 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار قراضه

خریدار نقدی انواع ضایعات استیل بگیر نگیر۳۰۴.۳۱۶و انواع نسوز۳۰۹.۳۱۰و اینکونل مونل تنگستن هستلوی و... سفاله تراشکاری استیل ۳۰۴.۳۱۶انواع نسوز بادستگاه آنالیز بالاترین قیمت

×