چت

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

54%
جزئیات...
ورق اسید شویی
12 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار کلاف اسید شویی

خریدار کلاف اسیدشویی 3*1000—st37 می باشیم .

×