چت

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

54%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
09 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدارکلاف سرد

کلاف سرد 2.5*1000—st12 2.5*1250—st12 خریداریم .

×