چت
قراضه و ضایعات
24 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ضایعات

انواع کناره ورق، تیکه لوله میلگرد،مخزن و...به بالاترین قیمت درکل کشور بادستگاه آنالیز خریداریم.

×