جهان گستران( جهان فولاد)

باباپور

44%

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-33071

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

80روغنی ۱ و ۱۲۵ /مبارکه. از هر کدوم یک ظرفیت

14 مرداد، 1399