کریمی

برشکاری ایستا

44%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
20 دی، 1401 9 ماه پیش

استعلام قیمت

استعلام قیمت ورق سیاه 3 میلل عرض 125 و ورق ST37 ضخامت 4 و 5 میل عرض 1/5 هر کدام یک رول.

×