چت

آرتین فولاد دادمهر

مصطفی شیخ حسنی

50%
جزئیات...
ورق اسید شویی
19 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار 17 تن ورق اسید شویی

ورق اسید شویی ضخامت 3 عرض ابعاد مختلف 17 تن خریداریم.

×