چت

آرتین فولاد دادمهر

مصطفی شیخ حسنی

50%
جزئیات...

اعلام موجودی آرتین فولاد دادمهر (مصطفی شیخ حسنی) - 14227

ورق گرم (سیاه)
19 آذر، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 18 مهر (کد : 45469)

ورق برشی گرمst52 3میل2.5*125 4میل2.5*125 4میل1500*6 5میل1500*6 6میل1500*6 8میل1500*6 10میل1500*6 15میل1500*6 انبار اصفهان

ورق گرم (سیاه)
01 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 18 مهر (کد : 45468)

ورق شیت نازک بارst37 2میل 2*1 2میل2.5*125 2.5میل2*1 3میل2*1 4میل2*1 4میل2.5*125 3میل1500*6 4میل1500*6 انبار اصفهان

ورق گرم (سیاه)
01 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 18 مهر (کد : 45466)

ورق گرم شیت 5میل 6*1250 5میل 6*1500 6میل 6*1500 8میل 6*1500 10میل 1500*6 12میل 1500*6 15میل 1500*6

پروفیل
18 مهر، 1401 1 سال پیش

صورت بار پروفیل 18 مهر (کد : 45465)

قوطی 140*140 3 میلیمتر گیلان 22000 140*140 3.5 میلیمتر گیلان 21500 140*140 4 میلیمتر گیلان 22500 140*140 4 میلیمتر فولاد 23500 140*140 6 میلیمتر فولاد 25000 140*140 8 میلیمتر فولاد 25000 140*140 10 میلیمتر فولاد 25000 200*200 3 میلیمتر گیلان 22000 200*200 3.5 میلیمتر گیلان 21500 200*200 4 میلیمتر گیلان 22500 200*200 4 میلیمتر فولاد 23500 200*200 6 میلیمتر فولاد 25000 200*200 8 میلیمتر فولاد 25000 200*200 10 میلیمتر فولاد 25000

پروفیل
28 شهریور، 1401 1 سال پیش

صورت بار پروفیل 20 شهریور (کد : 43722)

40*140 4 میلیمتر ⬅️ 21000 140*140 6 میلیمتر ⬅️ 24000 140*140 8 میلیمتر ⬅️ 24000 140*140 10 میلیمتر ⬅️ 24000

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 شهریور (کد : 43714)

بارگیری از انبار اصفهان 4فابریک 1.5*6 ⬅️ 22000 5فابریک 1.5*6 ⬅️ 22000 6فابریک 1.5*6 ⬅️ 22000 8فابریک 1.5*6 ⬅️ 22000 10فابریک 1.5*6 ⬅️ 22000 12فابریک 1.5*6 ⬅️ 22000 15فابریک 1.5*6 ⬅️ 22100 ارتین فولاد دادمهر

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 شهریور (کد : 43711)

3شیت 1.25*2.5 ⬅️ 21900 4شیت 1.25*2.5 ⬅️ 21900 4شیت 1.5*6 ⬅️ 21900 5شیت 1.5*6 ⬅️ 21900 6شیت 1.5*6 ⬅️ 21900 8شیت 1.5*6 ⬅️ 21900 10شیت 1.5*6 ⬅️ 21900 12شیت 1.5*6 ⬅️ 21900 15شیت 1.5*6 ⬅️ 21900 5شیت 1.25*6 (سبا) ⬅️20900 6شیت 1.5*6 ⬅️ 20900 8شیت 1.5*6 ⬅️ 21200 10شیت 1.5*6 ⬅️ 20900 12شیت 1.5*6 ⬅️ 20800 (سبا) 15شیت 1.5*6 ⬅️ 2070 بازرگانی ارتین فولاد دادمهر

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 شهریور (کد : 43707)

شیت 1.25*6 (سبا) ⬅️20900 6شیت 1.5*6 ⬅️ 20900 8شیت 1.5*6 ⬅️ 21000 10شیت 1.5*6 ⬅️ 20900 12شیت 1.5*6 ⬅️ 20800 (سبا) 15شیت 1.5*6 ⬅️ 20700 بازرگانی دادمهر

لوله مانیسمان
20 شهریور، 1401 1 سال پیش

صورت بار لوله مانیسمان 20 شهریور (کد : 43702)

- کارخانه اصفهان 3/4 اینچ ⬅️ 440,000 تومان (به ازای هر شاخه) 1/2 1 اینچ ⬅️ 1,180,000 تومان(به ازای هر شاخه) 2 اینچ ⬅️ 1,560,000 تومان (به ازای هر شاخه) 3 اینچ ⬅️ 3,080,000تومان (به ازای هر شاخه) 4 اینچ ⬅️ 4,050,000 تومان (به ازای هر شاخه)

لوله داربستی
19 آذر، 1401 1 سال پیش

صورت بار لوله داربستی 20 شهریور (کد : 43695)

لوله داربستی 43/2 48/3 60/3 ضخامت های 2 2/5 3 با ورق اهوازی فولادی بابست های ازوزن 800گرم تا1500گرم بازرگانی ارتین فولاد دادمهر

پروفیل
01 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار پروفیل 20 شهریور (کد : 43688)

20*20 20*10 40*40 40*30 60*30 50*30 40*60 80*40 90*90 80*80 چهارچوب فرانسوی انواع لوله داربستی نبشی زد گروه بازرگانی دادمهر نماینده فروش قوطی و پروفیل در استان اصفهان تولید باورق فولادی با تست لمینیشن تست ضربه و تست کشش ضخامت 2و2/5و3 فروش بصورت نقدی اقساطی و تخفیف های باورنکردنی

×