چت

آرتین فولاد دادمهر

مصطفی شیخ حسنی

50%
جزئیات...

آگهی های خرید آرتین فولاد دادمهر (مصطفی شیخ حسنی) - 14227

ورق اسید شویی
19 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار 17 تن ورق اسید شویی

ورق اسید شویی ضخامت 3 عرض ابعاد مختلف 17 تن خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
19 آذر، 1401 1 سال پیش

ورق ضخامت2/8الی3/2 ابعاد مختلفف st33یاst37

خریدار دو ظرفیت ورق ابعادی ضخامت 2/8 تا 3/2 کیفیت st37یاst33 می باشیم.

×