چت
قراضه و ضایعات
07 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار قراضه

خرید انواع ضایعات و براده استیل ۳۰۴.۳۱۶ نسوز و انواع کناره ورق تیکه لوله میلگرد مخزن و...به بالاترین قیمت درکل کشور بادستگاه آنالیز هستیم.

×