فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

54%
جزئیات...
تجهیزات و ماشین آلات
24 آبان، 1401 10 ماه پیش

نیازمند دستگاه گیوتین

یک دستگاه قیچی ( گیوتین) 6 متری 15 میلیمتر مجهز به PLC و قرار برقی کم کار کرده نیازمندیم.

×