منصوریان

فولاد نورد آتیه

68%

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29364

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق 2 عرض 1 متر یا 125 st22 یا st 37 ورق2.5 عرض 1 متر یا 125 st22 یا st 37 ورق 3 عرض 1 متر یا 125 st22 یا st 37

19 خرداد، 1399