چت

فولاد برتر الارا ( فولادحدیدگسترصالح)

رضا صالح زاده

73%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
10 مرداد، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-29169

ورق ۲سیاه عرض۱متر و ۱۲۵متر هر کدام ۲ظرفیت

×