چت

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

54%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
27 مهر، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

کلاف گرم ضخامت 1.5 / 1.6 خریداریم .

×