چت

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

58%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
26 مهر، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریداریم قیمت مناسب 2 * 1250 — st37

×