سهند فولاد هشت بهشت

رسول صالحی فرد

58%

میلگرد ذوبی 16

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

میلگرد 16و14 ذوبی در کارخانه

02 اسفند، 1397