خرید ورق روغنی - RFQ-6539

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی 3 میل ابعاد 2/5 در 1 و 1 میل کوتاه خریداریم.

30 شهریور، 1401
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید