صنعت سازه عمید

علی زنده روح

68%

خرید ورق

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق 8، 10 ، 12 و 15 اصفهان هر کدام 48 تن ورق 20 میل فولاد کاویان 24 تن ورق 25 میل فولاد کاویان 15 تن ورق 30 میل عرض 150 تعداد 4 شیت

02 اسفند، 1397