چت

فولاد کاران فجر زنجان (فولاد اشراق )

حمیدرضا سمیعی

54%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
16 شهریور، 1401 2 سال پیش

خریدار روغنی فولاد غرب

خریدار فولاد غرب - قیمت مناسب 0.70 * 1000 0.70 * 1250

×