اطلس تجهیز پردیس

حامد رفیعی

74%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
24 فروردین، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه با مشخصات زیر : 70 کوتاه یک رول 80 کوتاه یک رول 1 کوتاه یک رول