داود اسدی جوزانی

واحد فروش شرکت ارتین بنا

48%

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-21957

دسته محصولات :

فلزات آلیاژی

ضخامت 1 و هر عرضی که موجود است

05 بهمن، 1398