صنایع ریخته گری کوششگران اصفهان(علیرضاشفیعی)

شرکت کوششگران اصفهان

67%

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-21856

دسته محصولات :

قراضه (ضایعات)

خریدار بوته سوخته به قیمت مناسب شماره تماس:09133187343

فایلهای ضمیمه :
02 بهمن، 1398