خریدار ورق روغنی - RFQ-4283

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی ۷۰ گرید St14 هستیم.

05 بهمن، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید