چت
پروفیل
26 دی، 1400 2 سال پیش

خرید پروفیل صنعتی

خریدار پروفیل صنعتی سبک ضخامت ۹۰ دهم میل ۴۰ در ۴۰ ورق ۱ در ۲ متر ضخامت ۲۰ دهم میلی متر برای کانکس هستیم.

×