خریدار الیاژی گرد ٧٠ ميل ١٠٠cr6 - RFQ-2568

دسته محصولات :

فلزات آلیاژی

خریدار گرد ٧٠ ميل ١٠٠cr6 به طول ١٠٥ ميليمتر تعداد ٢٠ عدد به شرط تست ut با فاكتور رسمى

05 مرداد، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات فلزات آلیاژی