خسروی

آرکا صنعت برش اطلس

68%

خریدار ناودانی شکفته - RFQ-2431

دسته محصولات :

ناودانی

خریدار ناودانی ۱۴ شکفته یزد 6 متری،ترجیحا انبار اصفهان میزان سفارش:۱۰ تن

21 تیر، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ناودانی

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید