سامنی

فولاد رهنمون صنعت

29%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق

خریدار ورق فولاد مبارکه ضخامت 12 رول یا 1/5*6 بار در تبریز یک ظرفیت

×