علیرضا آذرنیوار

ذوب آهن مهیار

51%
جزئیات...
پروفیل
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

قوطی مربعی صادراتی

خریدار قوطی مربعی صادراتی برای باکو 4*4 مقدار 100 تن 6*6 مقدار 100 تن 8*8 مقدار 100 تن 10*10 مقدار 100 تن

×