حسین منصوریان

فولاد نورد آتیه (فن آسا)

36%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق

خریدار ورق ۶ عرض ۱۵۰۰ ST37 بارگیری اصفهان / تهران

×