نبوی

فولاد سنتر (پروفیل لیان)

55%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 2 سال پیش

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16370

رول ورق فولاد مبارکه ۸ ..۱۰ ..۱۲..۱۵ با عرض ۱۵۰ هر کدام یک ظرفیت خریداریم...

×