ورق گرم (سیاه)
12 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق ضخامت ۱۴/۷۵ عرض ۱۵۰۰ دو عدد رول

×