حسین منصوریان

هلدینگ فن آسا

61%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
25 فروردین، 1400 2 سال پیش

ورق 4 عرض 125 st37

خریدار ورق ۴ عرض ۱۲۵ st۳۷ دو ظرفیت

×