فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

محمدرضانوری زاده

بستر سازان فروزان

61%

درخواست خرید سایر - RFQ-16135

دسته محصولات :

سایر فلزات

کوره ذوب ضابعات فلزی 100 الی 150 تن خریداریم

فایلهای ضمیمه :
18 آبان، 1398