تیغ اره نواری EBERLE

ابزار یارا

62%

فروش تیغ اره های نواری EBERLE

دسته خدمات :

سایر

فروش انواع تیغ اره های نواری در گرید های مختلف جهت برش مقاطع مختلف M42-MX55-VTX-PT در عرض های 6 الی 80 میلیمتر در دندانه های استاندارد 09128903458 02166829517

فایلهای ضمیمه :
20 اسفند، 1399