سوره سازه جی

خدیجه بیگم نکویی

44%

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16010 - RFQ-158

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

قیمت توافقی

11 آبان، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)