علیرضا آذرنیوار

ذوب آهن مهیار

51%
جزئیات...
شمش
18 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار شمش

خریدار شمش 5sp 150×150_125×125 با قیمت مناسب . 500 تن در روز آذرنیوار 09338030025

×