شاهین فولاد نقش جهان

ال داوود

41%

ورق روغنی - RFQ-1498

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 50 عرض 1 ظرفیتی 09902466179

19 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)