تعاونی مسکن کارگران تلاشگر الوند استان همدان

چنگیز اصلانی

22%

خریدار میلگرد - RFQ-1482

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

خریدار تعاونی مسکن کارگران تلاشگر الوند استان همدان میلگرد 70 تن جهت اطلاع از مقدار و گرید میلگردها ، لطفا فایل ارسالی را بررسی بفرمایید 09059089401

فایلهای ضمیمه :
15 بهمن، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات میلگرد آجدار