12 تن ورق 12میل st52 - RFQ-146

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

04 شهریور، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)