آذین آهن زرین

احمد کاظمی

80%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
20 مرداد، 1400 2 سال پیش

12 تن ورق 12میل st52

×