فولاد نورد آتیه

منصوریان

67%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
11 بهمن، 1399 2 سال پیش

روغنی

خریدار ورق روغنی ۶۰ عرض ۱متر مبارکه 1 ظرفیت 09197807148

×