چت

فولاد صنعت ورق لوتوس

بازرگانی تاجداری

60%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
27 تیر، 1400 3 سال پیش

ورق روغنی

بازرگانی تاجداری خریدار ورق روغنی با مشخصات ورق روغني ٥٠ st14 برای تماس و هماهنگی شماره 9126509938 تماس بفرمایید

×