حسین منصوریان

فولاد نورد اتیه

40%

ورق سیاه

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق ۳ عرض ۱۰۰۰ st37 09128460704

08 بهمن، 1399