چت

فراز فولاد آسمان

رضا حساس

67%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
15 آذر، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق کاویان 20 میل 125 st37 انبار مبدا به میزان یک ظرفیت هستیم.

×