چت

فراز فولاد آسمان

رضا حساس

69%
جزئیات...

اعلام موجودی فراز فولاد آسمان (رضا حساس) - 16693

ورق گرم (سیاه)
25 فروردین، 1403 6 روز پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 25 فروردین (کد : 110316)

2 میل 1000 2.5 میل 1000 3 میل 1000 4 میل 1000 انبار کارخانه

ورق گرم (سیاه)
30 بهمن، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 30 بهمن (کد : 105312)

سبا 1.8 میل 1000 انبار اصفهان

ورق گرم (سیاه)
30 دی، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 30 دی (کد : 101204)

10 میل گیلان 1000 انبار مشهد

ورق گرم (سیاه)
13 دی، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 13 دی (کد : 98345)

1.5 میل سیاه چینی عرض 1250 St37

ورق گرم (سیاه)
10 دی، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 10 دی (کد : 97792)

گیلان 2 میل 1060 انبار کارخانه

ورق گرم (سیاه)
10 دی، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 10 دی (کد : 97791)

گیلان 10 میل 1000 10 میل 1250 انبار کارخانه

ورق گرم (سیاه)
10 دی، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 10 دی (کد : 97790)

2 میل 1000 3 میل 1000 انبار اصفهان

ورق گرم (سیاه)
10 دی، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 10 دی (کد : 97789)

10 میل 1000 10 میل 1100 10 میل 1350 st33 انبار مشهد

ورق گرم (سیاه)
05 دی، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 05 دی (کد : 97097)

چینی St37 1.5 میل 1250 تحویلی تهران

ورق گرم (سیاه)
02 دی، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 02 دی (کد : 96421)

قطعات 8 میل 10 میل 12 میل 15 میل تهران

ورق گرم (سیاه)
02 دی، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 02 دی (کد : 96420)

10 میل گیلان تهران رول بار شو

ورق گرم (سیاه)
29 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 29 آذر (کد : 95920)

گیلان 10 میل 1250 انبار تهران

ورق گرم (سیاه)
29 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 29 آذر (کد : 95919)

گیلان 2 میل 1050 انبار گیلان

ورق گرم (سیاه)
25 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 25 آذر (کد : 95155)

گیلان 2 میل 1060 انبار کارخانه

ورق گرم (سیاه)
25 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 25 آذر (کد : 95154)

گیلان 10 میل 1250 انبار مشهد

ورق گرم (سیاه)
25 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 25 آذر (کد : 95153)

قطعات 10 میل 12 میل انبار تهران

ورق گرم (سیاه)
22 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 22 آذر (کد : 94825)

2.5 و 3 میل گیلان عرض 1060 انبار کارخانه فاکتور سالم

ورق گرم (سیاه)
22 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 22 آذر (کد : 94824)

گیلان 10 میل 1250 انبار تهران فاکتور سالم

ورق گرم (سیاه)
22 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 22 آذر (کد : 94823)

کاویان 20 میل 6*1.5 انبار تهران یک ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
21 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 21 آذر (کد : 94530)

فولاد مبارکه 10 میل 6*1.5 فابریک انبار اصفهان

ورق گرم (سیاه)
21 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 21 آذر (کد : 94501)

قطعات 10 میل 12 میل 15 میل انبار تهران

ورق گرم (سیاه)
21 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 21 آذر (کد : 94500)

گیلان 10 میل 1250 انبار تهران

ورق گرم (سیاه)
20 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 20 آذر (کد : 94270)

فولاد مبارکه 10 میل 1500 8 میل 6*1.5 15 میل 6*1.5 انبار اصفهان

ورق گرم (سیاه)
20 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 20 آذر (کد : 94269)

گیلان 10 میل 1250 انبار تهران

ورق گرم (سیاه)
20 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 20 آذر (کد : 94268)

کارخانه قطعات تهران 8 میل 10 میل 12 میل انبار تهران

ورق گرم (سیاه)
19 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 آذر (کد : 93980)

قطعات 10 میل 12 میل انبار تهران

ورق گرم (سیاه)
18 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 آذر (کد : 93853)

گیلان 10 میل 1250 انبار تهران

ورق گرم (سیاه)
18 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 آذر (کد : 93824)

فولاد st37 10 میل 1500 12 میل 1500 انبار اصفهان فاکتور سالم

ورق گرم (سیاه)
18 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 آذر (کد : 93805)

قطعات 12 میل 15 میل انبار تهران

ورق گرم (سیاه)
16 آذر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 16 آذر (کد : 93644)

قطعات 10 میل 12 میل انبار تهران

×