چت

فراز فولاد آسمان

رضا حساس

69%
جزئیات...

آگهی های خرید فراز فولاد آسمان (رضا حساس) - 16693

ورق آلیاژی
30 فروردین، 1403 1 روز پیش

خریدار ورق آلیاژی

ورق آلیاژی 2 میل و 3 میل A516 , A517 , MM4 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
29 بهمن، 1402 2 ماه پیش

خرید ورق فولاد مبارکه

خریدار ورق 6 عرض ابعادی st37 با پول امروز هستیم

ورق گرم (سیاه)
18 بهمن، 1402 2 ماه پیش

فابریک فولاد

15 میل فابریک فولاد به میزان یک ظرفیت خریداریم

ورق گرم (سیاه)
26 دی، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 5 و 6 میل عرض ابعادی بیشتر از یک فولاد مبارکه به میزان یک ظرفیت هستیم.

ورق گرم (سیاه)
24 دی، 1402 3 ماه پیش

کاویان

20 میل عرض 1.25 کاویان خریداریم

ورق گرم (سیاه)
16 دی، 1402 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ضخامت 2 میل و ضخامت 3 میل فولاد یا سبا به میزان 2 ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
13 دی، 1402 4 ماه پیش

فولاد

3 میل عرض 1500 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
10 دی، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

کاویان 8 میل 1250 15 میل 1250خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
06 دی، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 5 , 6 میل عرض بیشتر از یک st37 به میزان یک ظرفیت می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
05 دی، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار 2 و 3 میل فولاد مبارکه عرض 1250 هستیم.

ورق گرم (سیاه)
04 دی، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 15 و 20 کاویان به میزان یک ظرفیت انبار تهران هستیم.

ورق گرم (سیاه)
02 دی، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 2 میل فولاد یا سبا به میزان دو ظرفیت به صورت فاکتور سالم خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
29 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 3 میل عرض 1500 فولاد به میزان یک ظرفیت هستیم.

ورق روغنی (سرد)
29 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق روغنی

روغنی چینی 50 *1000 انبار اصفهان به میزان یک ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
29 آذر، 1402 4 ماه پیش

ورق 2 فولاد یا سبا

ورق 2 میل عرض 1250 فولاد یا سبا فاکتور سالم خریداریم

ورق گرم (سیاه)
28 آذر، 1402 4 ماه پیش

ورق سیاه 2

ورق 2 عرض 1250 فولاد یا سبا فاکتور سالم 5 ظرفیت خریداریم

ورق گرم (سیاه)
25 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 3.5 میل فولاد مبارکه ابعادی نیازمندیم یک ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
25 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500به میزان یک ظرفیت خریداریم انبار اصفهان

ورق گرم (سیاه)
22 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق کاویان هستیم

ضخامت 20 6*1.5 انبار تهران یک ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
22 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق فولاد مبارکه هستیم

12 میل 1500 فولاد به میزان 10 تن 15 میل 1500 فولاد به میزان یک ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
21 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ضخامت 2 میل با عرض1250 گرید st37 به میزان 10 تن خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
18 آذر، 1402 4 ماه پیش

ورق فولاد 6 مبارکه خریداریم

فولاد 6 1.5*6 به میزان یک ظرفیت خریداریم

ورق گرم (سیاه)
16 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار 8 میل گیلان هستیم

گیلان 8 میل 1250 میزان یک ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
15 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق کاویان 20 میل 125 st37 انبار مبدا به میزان یک ظرفیت هستیم.

ورق گرم (سیاه)
14 آذر، 1402 4 ماه پیش

فولاد مبارکه

خریدار 15 فولاد st37 انبار اصفهان هستیم

ورق گرم (سیاه)
13 آذر، 1402 5 ماه پیش

فابریک در جه یک فولاد

2 میل فابریک فولاد

ورق گرم (سیاه)
12 آذر، 1402 5 ماه پیش

ورق گرید st22

خریدار ورق 4 st22 عرض 1000 یا 1250 هستیم رول سبک انبار تهران

ورق گرم (سیاه)
11 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 2 میل عرض 1000 گیلان هستیم

ورق گرم (سیاه)
11 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت 2 میل گیلان به اندازه 3 ظرفیت خریداریم

ورق گرم (سیاه)
28 آبان، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق st22

فولاد و سبا 2 و 2.5 (کوتاه و بلند) 3 و 3.5 و 4 (بلند)

×